dimarts, 3 de febrer de 2015

Enviat des de Cheng Du

Aquests quadre, aquesta revista i aquests diaris del cnetre el va portar la Xing Bo de Cheng Du. Fins ara els ha tingut l'escola Pere Vila. Ara els anirem passan per les altres escoles.


També hi ha una llibreta en la que podem anar escribint tots els que participem en el projecte. Els alumnes de les dues classes de 3r de l'escola Pere Vila ja ho han fet.